Wraz ze skalowaniem urządzeń IoT, może istnieć wiele przeszkód w terminowym zarządzaniu stanem urządzeń przy jednoczesnym zachowaniu niskiego całkowitego kosztu posiadania. Dzięki firmie Intel jako partnerowi klienci mogą dostarczać rozwiązania o dużym wpływie, które mogą być monitorowane i zarządzane zdalnie, a także pomóc w rozwoju Twojej firmy.

Łatwe zarządzanie cyklem życia platformy

Polecane platformy

Technologie IoT

Przeglądaj powiązane technologie, które pozwalają na gromadzenie większej ilości danych, analizowanie ich szybciej i szybsze działanie.

Informacje o produktach i wydajności

1

Cechy i zalety technologii Intel® zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność może różnić się od podanej w zależności od konfiguracji systemu. Żaden produkt ani komponent nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu bądź na stronie https://www.intel.pl.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.