Wraz ze skalowaniem urządzeń IoT, może istnieć wiele przeszkód w terminowym zarządzaniu stanem urządzeń przy jednoczesnym zachowaniu niskiego całkowitego kosztu posiadania. Dzięki firmie Intel jako partnerowi klienci mogą dostarczać rozwiązania o dużym wpływie, które mogą być monitorowane i zarządzane zdalnie, a także pomóc w rozwoju Twojej firmy.

Zarządzanie z firmą Intel

Konserwacja urządzeń i zarządzanie nimi ma kluczowe znaczenie, przez różne cykle życia, aż do ich zakończenia. Dzięki możliwościom zdalnym zarządzanie podłączonymi urządzeniami może pomóc Ci w oszczędzeniu kosztów i pracy, nawet w urządzeniach w trudno dostępnych lokalizacjach.

Firma Intel oferuje technologie, które mogą elastycznie zintegrować się z szeregiem kompleksowych rozwiązań w zakresie zarządzania.

Łatwe zarządzanie cyklem życia platformy

Intel® Secure Device Onboard(Intel® SDO)

Zautomatyzuj uwierzytelnianie, aprowizowanie i konfigurowanie urządzenia końcowego podczas wdrażania w terenie przy zachowaniu zerowego dotknięcia.

Zarządzanie poza pasmem

Monitoruj urządzenie i załaduj problemy zdalnie, nawet jeśli system operacyjny nie odpowiada (zarządzanieIntel® AMT i entry out-of-box).

Intel® In-Band Manageability

Monitoruj urządzenie i zaktualizuj oprogramowanie i oprogramowanie sprzętowe urządzenia zdalnie.

Informacje o produktach i wydajności

1

Cechy i zalety technologii Intel® zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność może różnić się od podanej w zależności od konfiguracji systemu. Żaden produkt ani komponent nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu bądź na stronie https://www.intel.pl.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.