Manageability Video

It’s critical to maintain and manage devices through varying life cycles until they reach end of life. With remote capability, managing connected devices can help you save on costs and labor, even for devices in hard-to-reach locations. Intel offers technologies that can flexibly integrate into a variety of end-to-end manageability solutions. Learn about these manageability technologies for IoT applications.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.