Technologia Intel w czasie rzeczywistym obsługuje nowe rozwiązania, które wymagają wysokiego poziomu koordynacji, zarówno w urządzeniach sieciowych, jak i na ich temat. Intel® Time Coordinated Computing (Intel® TCC) zapewniają optymalną wydajność obliczeniową i czasową dla aplikacji w czasie rzeczywistym 1. Dzięki wykorzystaniu zintegrowanych lub oddzielnych kontrolerów Ethernet z IEEE 802.1 Time Sensitive Networking (TSN) procesory te mogą zasilać złożone systemy w czasie rzeczywistym.

Umożliwiaj przypadki użycia w czasie rzeczywistym

Rozwiązania i wydajność obliczeniowa Intel® IoT w czasie rzeczywistym koncentrują się na twardych zastosowaniach w czasie rzeczywistym, w których brak terminu to awaria systemu. Twardy czas rzeczywisty jest niezbędny w obszarach takich jak robotyka, motoryzacja i programy narzędziowe, w których zdolność nie działa, jeśli nie może być wykonana w określonym czasie (termin).

Oferty firmy Intel w czasie rzeczywistym obsługują nowe rozwiązania, które zapewniają zarówno wysoką wydajność obliczeniową, jak i w czasie rzeczywistym:

 • Nadaniem priorytetu dostępowi obciążeń w czasie rzeczywistym do pamięci cache, pamięci i sieci
 • Minimalizowanie zakłóceń w innych obciążeniach
 • Optymalizacja wydajności zarówno w czasie rzeczywistym, jak i obciążeń innych niż rzeczywiste
 • Zapewnienie dostępności zarówno w środowiskach natywnych, jak i zwirtualizowanych

Wydajność w czasie rzeczywistym

Intel® TCC i TSN

Intel® TCC czasowa
Zapewnia mechanizm sprzętowy do koordynacji różnych zegarów znalezionych w poszczególnych blokach IP.

Intel® TCC czasowe
Zapewnia mechanizm sprzętowy do określania opóźnień pakietów danych z jednego bloku funkcjonalnego do drugiego.

T
Sieć ime-Sensitive (TSN)

Zapewnia ograniczone maksymalne opóźnienia dla zaplanowanego ruchu poprzez przełączane sieci Ethernet. TSN to zestaw standardów IEEE 802 zdefiniowanych przez grupę zadaniową IEEE TSN. Standardy te umożliwiają niezwykle niezawodną komunikację przez Ethernet przy niskich opóźnieniach, co pozwala na obsługę aplikacji wrażliwych na czas. Osiąga to sieć TSN przy użyciu synchronizacji czasu, planowania ruchu i konfiguracji sieci.

Time-Sensitive Networking (TSN)

Time Sensitive Networking (TSN) odnosi się do zbioru standardów, specyfikacji i możliwości IEEE opartych na standardowych sieciach Ethernet, które obsługują aplikacje wrażliwe na czas i obsługują precyzyjną synchronizację czasu, czasową pracę na dostawę danych i planowanie ruchu.

Dlaczego TSN?

 • Bezpieczne i niezawodne dostarczanie danych

 • Gwarantowane opóźnienia w dostarczanych danych

 • Sieci konwergentne oszczędzają koszty operacyjne

 • Ułatwia konfigurację i działanie systemu

 • Otwarte ekosystemy

Cechy platformy

 • Zintegrowane kontrolery Ethernet TSN 1-3
 • Ultrawydajna i niezawodna komunikacja między maszynami (URLLC) o niskiej latencji, która osiąga prędkości nawet do 2,5 Gb/s/port
 • Wspiera koegzystencja twardej technologii operacyjnej (OT) i ruchu technologii informacji w czasie rzeczywistym w jednej sieci, zmniejszając koszty infrastruktury
 • Uprość projektowanie płyty dzięki zintegrowanym kontrolerom Ethernet; mniejsze zużycie energii, mniejsze rozmiary, oszczędność kosztów materiałowych
 • Usprawnij tworzenie oprogramowania dzięki otwartemu oprogramowaniu referencyjnemu

Obsługiwane standardy Ethernet TSN

 • Ogólny protokół czasu precyzyjnego IEEE 802.1AS
 • IEEE 802.1Qbv Time-aware Shaper
 • Shaper oparty na zdolnościach kredytowych IEEE 802.1Qav
 • Wydobycie z ramy IEEE 802.1Qbu

Dowiedz się więcej:

Artykuł: Zmiana sposobu, w jaki zaprojektowane są systemy przemysłowe w czasie rzeczywistym

Artykuł: Przyjęcie time-Sensitive Networking (TSN) dla systemów automatyzacji

Biała księga: Wpływ TSN na działalność firm w systemach przemysłowych

Biała księga: Time-Sensitive Networking (od posiedniania po implementację w automatyzacji przemysłowej)

Intel® Time Coordinated Computing (Intel® TCC)

Najważniejsze elementy

 • Synchronizacja czasu zapewnia możliwości sprzętowe w celu osiągnięcia precyzyjnej synchronizacji czasowej oraz eliminuje konieczność synchronizacji opartej na oprogramowaniu i powiązanych efektów negatywnych spowodowanych przez system operacyjny. Koordynuj różne zegary znalezione w poszczególnych blokach IP, takich jak procesor, PCIe, sieć, dźwięk i inne.

 • Time minimize zapewnia funkcje sprzętowe, które minimalizują opóźnienia pakietów danych z jednego bloku IP do drugiego. Alokuj kluczowe zasoby, takie jak pamięć cache, dla aplikacji w czasie rzeczywistym. Nawiązuj priorytety we/wy, takie jak ruch PCIe.

Zalety Intel® Time Coordinated Computing (Intel® TCC) i Intel® TCC Tools (na zaproszenie – aby uzyskać dostęp, zobacz swojego reprezentanta firmy Intel):

 • Włącz niezawodne I/O najgorszy czas wykonania (WCET) w węźle obliczeniowym.

 • Skrócenie czasu produkcji na rynku i obniżenie całkowitych kosztów utrzymania dzięki prostego dostrajania.

 • Umożliwia łatwe skalowanie od procesorów z serii Intel Atom® x6000E (o nazwie kodowej Elkhart Lake) i procesorów Intel® Core™ dziesiątej generacji (o nazwie kodowej Tiger Lake UP3) do nowej generacji z Intel® TCC.

 • Maksymalizacja wydajności dzięki agregacji aplikacji o znaczeniu krytycznym i nieowiązywistym czasie na jednej płycie.

Intel® TCC oprogramowania

Nie ma rozwiązania "uniwersalnego dla wszystkich rozmiarów". Po wyborze właściwego procesora Intel, udoskonalonego pod potrzeby IoT, poniższe kroki są zalecaną sekwencją, w której klienci powinni zastosować różne możliwości "dostrajania", które firma Intel oferuje w ramach naszej oferty w czasie rzeczywistym:

 • Wykorzystaj nasz pakiet wsparcia technicznego płyty (BSP) dzięki optymalizacjom w czasie rzeczywistym
 • Włącz Intel® TCC Mode w BIOS-ie
 • Wykorzystaj Intel® TCC Tools (już wkrótce) do najbardziej szczegółowego dostrajania w czasie rzeczywistym lub równowagi między wydajnością w czasie rzeczywistym, zużyciem energii i ogólną wydajnością obliczeniową

Produkty Intel® w czasie rzeczywistym

Dokumentacji


Uzyskaj dokumenty projektowe, sterowniki, arkusze danych, informacje prasowe i inne informacje na temat rozwiązań IoT w czasie rzeczywistym.

Informacje o produktach i wydajności

1

Cechy i zalety technologii Intel® zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność może różnić się od podanej w zależności od konfiguracji systemu. Żaden produkt ani komponent nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu bądź na stronie https://www.intel.pl.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.