Wraz z rosnącą liczbą urządzeń na brzegu sieci bezpieczeństwo staje się priorytetem. Firma Intel oferuje podstawowe możliwości zabezpieczeń, które pomagają chronić brzeg sieci dzięki sprzętowym funkcjom zabezpieczeń, które zostały zaprojektowane w produktach, aby pomóc klientom zbudować zaufaną podstawę dla ich urządzeń brzegowych1.

Podstawowe możliwości firmy Intel w zakresie zabezpieczeń dla aplikacji IoT

Firma Intel pomaga klientom w dostarczaniu rozwiązań o dużym wpływie z myślą o bezpieczeństwie. Firma Intel inwestują w cztery fundamentalne kategorie zabezpieczeń IoT:

  • Integralność platformy
  • Lepsza ochrona danych, kluczy i identyfikatorów
  • Przyspieszenie szyfrowania
  • Zaufane wykonanie

Te podstawowe możliwości zabezpieczeń są dostępne we wszystkich produktach IoT, które klienci mogą wbudować bezpieczeństwo w swoje urządzenia brzegowe. Urządzenia powinny być wyposażone w model wysokiego bezpieczeństwa, aby wykorzystywać podstawowe możliwości zabezpieczeń.

Informacje o produktach i wydajności

1

Cechy i zalety technologii Intel® zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność może różnić się od podanej w zależności od konfiguracji systemu. Żaden produkt ani komponent nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu bądź na stronie https://www.intel.pl.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.