Media Aware Storage Framework (MASF) Overview Video

MASF enables cost-efficient improvements in performance, latency and endurance over existing storage solutions through a building-block and storage framework. It assists with accelerating applications using fast caching, fast storage, and intelligence to navigate a multi-cloud system, increasing scale per server and reducing transaction costs for latency-sensitive workloads in order to deliver faster time to insights.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.