Czy masz moc?

Firma Intel oferuje bezpłatne usługi testowania spełniającym kryteria klientom, którzy projektują platformy oparte na architekturze Intel®.