Gotowe na kolejny etap rozwoju technologii

Układy Intel® FPGA zapewniają elastyczność, wydajność i integrację na potrzeby przyszłych systemów testowo-pomiarowych.

Potrzeba testowania występuje we wszystkich segmentach rynków. Niezależnie od rynku docelowego każdy produkt wymaga przetestowania przed wysyłką do ostatecznego klienta. Ten czynnik decyduje o wszechobecności testów i pomiarów, które obejmują poniższe kategorie i podsegmenty:

Zastosowania

Testy łączności

Testery urządzeń sieci bezprzewodowych (WiMAX, WiFi), testery urządzeń sieci przewodowych (Ethernet), testery urządzeń sieci optycznych, testery terenowe tradycyjnych sieci telekomunikacyjnych

Więcej informacji

Aparatura do automatycznego testowania elementów półprzewodnikowych

Testery cyfrowe, testery analogowe / częstotliwości radiowych, sygnał mieszany, testery pamięci, testery układów SoC

Więcej informacji

Testy ogólnego przeznaczenia

Oscyloskopy, generatory i analizatory sygnału, analizatory logiczne, multimetry i liczniki, testery dla branży motoryzacyjnej

Więcej informacji

Projekt


Przyspieszanie innowacji przy użyciu urządzeń, narzędzi i własności intelektualnej.

Intel® FPGA Design Services


Accelerate your time to market now with the Intel® FPGA turn-key video & vision design services.

Additional Resources

Need Help with Your FPGA Design?

Collaborate with Intel on your next project.

Contact us

Intel® FPGA Industry Applications

Learn how to leverage these application solutions to help meet your design challenges.

View all applications

Intel® FPGA and Programmable Devices

Learn how these powerful devices can be customized to accelerate key workloads and enable design engineers to adapt to emerging standards or changing requirements.

View all devices