Intel® Compilers Compatibility with Microsoft Visual Studio* and Xcode*

Data wydania: 02/06/2020  

Ostatnia aktualizacja: 05/10/2022

By Subarnarekha Ghosal

Intel® compilers usually support the latest available update of Microsoft Visual Studio* and Xcode* or macOS* available at the release time.

Any update of Microsoft Visual Studio and Xcode* or macOS* that comes after the latest version of Intel® compiler available at that time is not supported. The support for these newer versions will be available with the subsequent versions of Intel compilers.

The following table shows the history of Intel® compiler support with corresponding Microsoft Visual Studio and Xcode* or macOS*.

It is recommended to upgrade to the latest Intel® compilers.

Intel® oneAPI Release

Intel® oneAPI
Release
Intel®
Compiler
Version
macOS* Latest Version
of Xcode*
Supported
Latest
version of
Visual
Studio
Versions
Supported
Windows*
Version
2022.2 2021.6
(ICC and
IFORT)
2022.1
(ICX and
IFX)
macOS*
12.2
macOS*
11.6
Xcode* 13.2.1
Xcode* 12.5.1

VS2022 17.0.2
VS2019 16.11.2
VS2017 15.9.34
(Extensive Testing)

VS2022 17.1.0
VS2019 16.11.8
(Core Testing)

VS2022 17.2.0 is NOT
supported for IFORT
and IFX
Refer to this
article on Intel®
Fortran Compiler

Microsoft
Windows Server*2019

Microsoft
Windows Server*2022
(Partially tested)

2022.1 2021.5
(ICC and
IFORT)
2022.0
(ICX and
IFX)
macOS*
12.0.1
macOS*
11.x
Xcode* 13.1
Xcode* 12.x
VS 2022 17.0.0 -
limited manual
testing
VS 2019 16.11.6
VS 2017 15.9.34
(deprecated)
Microsoft
Windows
11*
Microsoft
Windows
10*
Microsoft
Windows Server* 2019
2021.4 2021.4 macOS*
11.5.1
Xcode*11.x,
Xcode* 12.5
(Xcode 13 beta
4 - limited
testing)
VS 2019 16.10.3
- full testing
VS 2019 16.11.2
- limited manual
testing
VS 2017 15.9.34
Microsoft
Windows
10*
Microsoft
Windows Server* 2019
2021.3 2021.3 macOS*
10.15
macOS* 11.0,
11.2,11.3
Big Sur
Xcode*11,x,12.4
Core testing with
Xcode 12.5
(C++ compiler
only)
VS 2019 16.9.6
VS 2017 15.9
Microsoft
Windows
10*
Microsoft
Windows Server* 2019
2021.2 2021.2.1* NA NA

VS 2019 16.9.3

VS 2017 15.9

Microsoft
Windows 10*

Microsoft
Windows Server* 2019

Microsoft
Windows Server* 2016

2021.2 2021.2.0

macOS*
10.15

macOS* 11.0,
11.2 Big Sur

Xcode*11,x,12.4
(C++ compiler only)
VS 2019
16.8 (16.8.2)
VS 2019 16.9.0
Preview 3
VS 2017 15.9 (15.9.27)

Microsoft
Windows 10*

Microsoft
Windows Server* 2019

Microsoft
Windows Server* 2016

2021.1
(Initial Release)

2021.1.1

2021.1.2

macOS* 10.15

macOS* 11.0, 11.2 Big Sur

Xcode*11,x,12.2
(C++ compiler only)

VS 2017 15.9

VS 2019 16.7

VS 2019 16.8.0
Preview 5

Microsoft
Windows 10*

Microsoft
Windows Server* 2019

Microsoft
Windows Server* 2016


“* 2021.2.1 only released for Windows*. Please read RELEASE NOTES for information on how to download this Release.”

Intel® Parallel Studio XE Releases

Intel®
Compiler Version
Intel® Parallel
Studio
XE version
macOS* Latest Version
of Xcode*
Supported
Latest
Version
of Visual
Studio
Versions
Supported
Windows*
Version
19.1.3 PSXE 2020
Update 4

macOS* 10.14, macOS*
10.15

Xcode* 10.x
(C++ Compiler only),
Xcode* 11.x
(C++ Compiler only)
VS 2017 15.9 VS 2019 16.7.2

Windows 10,
or
Windows Server 2019 ,

Windows Server 2016

19.1.2 PSXE 2020
Update 2
macOS* 10.14, macOS*
10.15
Xcode* 10.x
(C++ Compiler only),
Xcode* 11.x
(C++ Compiler only)
VS 2017 15.9
VS 2019 16.7

Windows 10,
or
Windows Server 2019,

Windows Server 2016

19.1.1 PSXE 2020
Update 1
macOS* 10.14, macOS*
10.15
Xcode* 10.x
(C++ Compiler only),
Xcode* 11.x
(C++ Compiler only)
VS 2017 15.9
VS 2019 16.4

Windows 10,
or
Windows Server 2019,

Windows Server 2016

19.1.0 PSXE 2020 macOS* 10.14, macOS*
10.15
Xcode* 10.x,
Xcode* 11.2
VS 2017 15.9
VS 2019 16.3

Windows 10,
or
Windows Server 2019,

Windows Server 2016

 

 

Informacje o produktach i wydajności

1

Wydajność różni się w zależności od użytkowania, konfiguracji i innych czynników. Dowiedz się więcej na stronie www.Intel.com/PerformanceIndex.