Dostępność

Skupiamy się na promowaniu zrównoważonej kultury dostępności, wykorzystywaniu technologii do eliminowania barier, wspierania innowacji i umożliwianiu wszystkim ludziom osiągnięcia ich pełnego potencjału.

Wiadomość od naszej dyrektor korporacyjnej ds. dostępności

W firmie Intel obowiązuje kultura dostępności. Zachęcamy każdego pracownika do bycia odważnym i nieustraszonym w przekraczaniu granic. Osoby niepełnosprawne stanowią dużą wartość dla naszego zespołu i gospodarki. W firmie Intel jesteśmy głęboko przekonani, że aby kształtować przyszłość technologii, musimy sami reprezentować tę przyszłość.

Jako dyrektor korporacyjna ds. dostępności cieszę się, że mogę prowadzić działania na rzecz promowania zrównoważonej kultury dostępności, wykorzystywania technologii do eliminowania barier, wspierania innowacji i umożliwiania wszystkim ludziom osiągnięcia ich pełnego potencjału.

Nowe technologie zmieniają nasz świat. Ponieważ te nowe technologie odgrywają coraz większą rolę w naszych miejscach pracy i codziennym życiu, musimy zadbać o to, by były one dostępne dla wszystkich, łącznie z osobami niepełnosprawnymi. Wszyscy możemy być inicjatorami zmian, które pomagają w kształtowaniu nowoczesnego i dostępnego miejsca pracy i kultury organizacyjnej.

Niedawno podzieliłam się własną historią, aby pomóc ludziom z utratą słuchu pokonywać przeszkody i pokazać innym niepełnosprawnym, że nie są sami. Dzieląc się naszymi historiami, budujemy środowisko bezpieczne psychologicznie i zachęcamy innych do większego zaangażowania i intensywniejszej współpracy. Docelowo, możemy zmienić sposób prowadzenia rozmowy i wyeliminować stygmatyzację w naszym miejscu pracy i w społeczeństwie.

Zachęcamy wszystkich, zwłaszcza osoby niepełnosprawne, by byli nieustraszeni i akceptowali samych siebie bezwarunkowo. Wspólnie możemy pomóc kształtować przyszłość!

Amy Warner

Dyrektor korporacyjna ds. dostępności

W firmie Intel obowiązuje kultura dostępności.


Adam Munder

Inżynier ds. rozwoju | Ocotillo, Arizona

Adam Munder jest osobą niesłyszącą i inżynierem ds. rozwoju, pracującym w dziale naprawy modułów firmy Intel (IMR), gdzie bada, rozwija i wdraża nowe procedury naprawy modułów/robotów, w tym innowacyjne rozwiązania w zakresie inżynierii i rozwoju technologii. Adam niedawno podzielił się swoimi doświadczeniami w firmie Intel z Calvinem Youngiem zSeek the World. Young, niesłyszący podróżnik, utworzył Seek the World, aby edukować, inspirować i zachęcać globalną społeczność niesłyszących do nawiązywania kontaktu z innymi i by mieli oni odwagę podróżować po świecie.

Obejrzyj film

Alfred Teoh Siang Huat

Kierownik działu IT, właściciel produktu Agile/Scrum | Penang, Malezja

Mam rozszczep kręgosłupa. Jestem sparaliżowany od pasa w dół od urodzenia i od zawsze jeżdżę na wózku inwalidzkim. Ale nie pozwalam, by niepełnosprawność stała się barierą w mojej pracy.

Pracę w firmie Intel rozpocząłem w sierpniu 2005 roku. Moim pierwszym zadaniem była praca w dziale IT, w centrum pomocy technicznej. Pomagałem pracownikom rozwiązać problemy przez telefon. Czternaście lat później nadal jestem w dziale IT i robię to, co kocham najbardziej: rozwijam możliwości biznesowe klientów i zapewniam sukcesy firmie Intel dzięki najlepszym w swojej klasie rozwiązaniom IT oraz wsparciu technicznemu. Jestem teraz kierownikiem ds. produktu Agile/Scrum i zarządzam zespołem IT Scrum.

Większość ludzi, gdy widzi mnie pierwszy raz na wózku, natychmiast chce mi pomóc – jestem za to niezmiernie wdzięczny. Jestem też bardzo wdzięczny kierownictwu firmy Intel w Malezji za to, że w ciągu ostatnich czternastu lat wspierało mnie i dbało o to, by moje miejsce pracy było dostępne i przyjazne osobom niepełnosprawnym i że dostałem równe szanse na rozwój zawodowy.

Moje rady, w jaki sposób ludzie powinni traktować niepełnosprawnych pracowników? To proste – traktuj nas tak samo jak każdego pełnosprawnego pracownika. Nie bój się do mnie zbliżyć i nie traktuj mnie w inny sposób. Poza tym, że jestem na wózku inwalidzkim i mogę mieć pewne problemy, jeżeli infrastruktura nie jest dostępna, niczym nie różnię się od każdej innej osoby. Traktując wszystkich jednakowo, bez uprzedzeń, wszyscy możemy wesprzeć firmę Intel, zaangażować się w rozwój firmy i społeczności, w której każda osoba o odpowiednich umiejętnościach i przy odpowiednim wsparciu, może się rozwijać.

Marco Brenes

Kierownik ds. technicznych | Kostaryka

Żyję z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi (OCD) od 17 lat. Moje problemy z OCD zaczęły się tak, jakby ktoś nacisnął w mojej głowie włącznik, podczas moich pierwszych lat jako małżonek, rodzic i pracownik firmy Intel. Ta nagła zmiana nie tylko utrudniła życie mnie, ale i mojej rodzinie, ponieważ nie miałem pojęcia, co się dzieje. Było bardzo mało informacji, które pomogłyby mi zrozumieć, dlaczego miałem ciągle wrażenie, że zdarzy się coś złego.

Z OCD muszę mierzyć się codziennie. Muszę korzystać z technik, których nauczyłem się przez lata, by uniknąć nasilenia objawów. Miałem szczęście mieć współpracownika, którzy miał tego typu sytuację w swojej rodzinie. Pomógł mi uzyskać odpowiednią pomoc. Nie było mi łatwo otwarcie opowiedzieć moją historię. Bałem się piętna, które często wiąże się ze zdrowiem psychicznym. Przelatywało mi przez głowę wiele pytań: „Co pomyślą o mnie ludzie w pracy? Czy to wpłynie na mój rozwój zawodowy? Jak będą patrzeć na mnie moi znajomi?”.

Zdecydowałem, że będę otwarty w tym temacie, bo chcę coś zmienić na lepsze. Chcę być do dyspozycji innych. Chcę, by ludzie mający podobne problemy zdrowotne wiedzieli, że nie są sami i istnieje wiele sposobów, aby otrzymać pomoc, zadawać pytania i się dzielić. Firma Intel stworzyła bezpieczne psychologicznie środowisko, w którym mogę się otworzyć i podzielić swoją historią.

Zastrzeżenia i uwagi prawne

* Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw osób trzecich.