Dostępność

Skupiamy się na promowaniu zrównoważonej kultury dostępności, wykorzystywaniu technologii do eliminowania barier, wspierania innowacji i umożliwianiu wszystkim ludziom osiągnięcia ich pełnego potencjału.