Dostępność

Skupiamy się na promowaniu zrównoważonej kultury dostępności, wykorzystywaniu technologii do eliminowania barier, wspierania innowacji i umożliwianiu wszystkim ludziom osiągnięcia ich pełnego potencjału.

Zastrzeżenia i uwagi prawne

* Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw osób trzecich.