Wersja systemu BIOS SE7500CW2 1.28 (BIOS P17) [BIOS_1_28.EXE]

11538
2/14/2005

Wprowadzenie

Ten plik zawiera wersję BIOS 1.28 (BIOS P17) dla Intel® Server Board SE7500CW2.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 1.9 MB
  • SHA1: 31CB3E3E048B4D0BDBC30F34382869AF72231CAB

Szczegółowy opis

Ten BIOS obsługuje procesory Intel® Xeon™® 1,8 GHz, 2,0 GHz, 2,2 Ghz, 2,4 GHz, 2,6 GHz, 2,8 GHz. 1. Stwórz pustą dyskietkę startową. 2. Pobierz plik aktualizacji systemu BIOS do katalogu tymczasowego. (np. c:\temp). 3. Rozpakuj zawartość pliku na docelowy dysk systemowy z możliwością uruchomienia. W tym celu wpisz BIOS A: [Enter] z wiersza poleceń. 4. Uruchom dyskietkę systemową, która zawiera pliki aktualizacji systemu BIOS utworzone w kroku 3. 5. Uruchom 1.bat w wierszu poleceń. 6. Po ukończeniu aktualizacji systemu BIOS system automatycznie uruchomi się ponownie. Uwaga: Przeczytaj informacje o wersji, aby uzyskać ważne informacje na temat aktualizacji.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.