test zaufania platformy Intel® Server Board SE7501HG2 BYO [SHG2V102.EXE]

11789
11/9/2004

Wprowadzenie

Pakiet ten zawiera pakiet BYO dla Intel® Server Board SE7501HG2 (1.02).

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego, MS-DOS family*
  • Rozmiar: 1.3 MB
  • SHA1: 5C6838B36F6642048F9B065BFE27A7612B4D4A09

Szczegółowy opis

Pakiet ten zawiera pakiet BYO dla Intel® Server Board SE7501HG2.

1. Przygotuj pustą, sformatowaną dyskietkę.
2. Pobierz plik do katalogu przejściowego (na przykład c:\temp).
3. Uruchom pakiet, aby wyodrębnić zawartość do dyskietki przygotowanej w kroku 1.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.