Test zaufania platformy Intel® Server Board [SE7210TP1_STPV102.EXE]

12133
9/10/2004

Wprowadzenie

Intel® Server Board test zaufania platformy.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego, MS-DOS family*
  • Rozmiar: 1.2 MB
  • SHA1: 2AF7D4031C9056778540488A4D024A50A03C28B1

Szczegółowy opis

Pakiet Intel® Server Board Platform Confidence Test zapewnia metodę ustalenia, czy system serwerowy Intel-based jest prawidłowo zmontowany i działa prawidłowo. Pakiet zawiera trzy pakiety testowe do zasobów wbudowanych. Pakiety testowe zawarte w pakiecie to: szybki test, kompleksowy test oraz ciągła pętla kompleksowego testu. Testy te można przeprowadzić bez interwencji użytkownika. Na początku każdego testu sondy pakietu Platform Confidence Test dla obecnego sprzętu oraz zgłaszają zidentyfikowane komponenty. Sonda pośrednio zidentyfikuje wiele błędów montażu i okablowania, takich jak uszkodzone lub nieprawidłowo umiejscowione kable, ponieważ powiązany komponent sprzętowy się nie umiejscowi. Wyniki testów są przekazywane bezpośrednio do jednostek z możliwością wymiany w polu (FRU), takich jak zainstalowane moduły procesora, serwerowa płyta główna, dyski i pamięć. Po zakończeniu testu wyniki testów są zapisywane w WYNIKU. DZIENNIK do wyświetlania. Instrukcje są dostępne w informacjach o wersji.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.