test zaufania platformy Intel® Server Board [SVP2V104. EXE]

12263
1/17/2005

Wprowadzenie

test zaufania platformy Intel® Server Board dla Intel® Server Board SE7320VP2 i Intel® Server Platform SR1435VP2.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego, MS-DOS family*
  • Rozmiar: 1.3 MB
  • SHA1: 866685E73C2F27049201886BD78612DE220E142B

Szczegółowy opis

test zaufania platformy Intel® Server Board dla Intel® Server Board SE7320VP2 i Intel® Server Platform SR1435VP2. Pakiet Intel® Server Board Platform Confidence Test zapewnia metodę ustalenia, czy system serwerowy Intel-based jest prawidłowo zmontowany i działa prawidłowo. Pakiet zawiera trzy pakiety testowe do zasobów wbudowanych. Pakiety testowe zawarte w pakiecie to: - szybki test, - kompleksowy test, - ciągła pętla kompleksowego testu. Testy te można przeprowadzić bez interwencji użytkownika. Na początku każdego testu sondy pakietu Platform Confidence Test dla obecnego sprzętu oraz zgłaszają zidentyfikowane komponenty. Sonda pośrednio zidentyfikuje wiele błędów montażu i okablowania, takich jak uszkodzone lub nieprawidłowo umiejscowione kable, ponieważ powiązany komponent sprzętowy się nie umiejscowi. Wyniki testów są przekazywane bezpośrednio do jednostek z możliwością wymiany w polu (FRU), takich jak zainstalowane moduły procesora, serwerowa płyta główna, dyski i pamięć. Po zakończeniu testu wyniki testów są zapisywane w WYNIKU. DZIENNIK do wyświetlania. Instrukcje są dostępne w informacjach o wersji.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.