Sterownik wideo ATI Xl EM64T [J5.30.10.3.ZIP]

12319
6/3/2005

Wprowadzenie

Zawiera sterownik wideo ATI Xl EM64T dla systemu Windows* Server 2003.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Server 2003 family*
  • Rozmiar: 14.5 MB
  • SHA1: 8D6BD60F64A15100809A50D973C29E8A53D0538B

Szczegółowy opis

Sterownik wideo EM64T Intel® Server Board ATI: 2003 x64 , wersja J5.30.10.3, wersja J5.30.3.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.