Test ufności platformy serwerowej Intel® [SBD2V109. Kod pocztowy]

12584
6/27/2006

Wprowadzenie

Test zaufania platformy serwerowej Intel® Server Board.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego, MS-DOS family*
  • Rozmiar: 1.2 MB
  • SHA1: 081DCD7ABEEAE7A0593890AB1796EEDC0CC6FEFD

Szczegółowy opis

Pakiet Intel® Server Board Platform Confidence Test zawiera metodę określania, czy system serwerowy oparty na procesorach Intel jest poprawnie zmontowany i działa prawidłowo. Pakiet zawiera trzy zestawy testowe dla zasobów pokładowych. Zestawy testów zawarte w pakiecie to: Szybki Test, Kompleksowy Test i ciągła pętla Kompleksowego Testu. Testy te można uruchomić bez interwencji użytkownika. Na początku każdego testu pakiet Testu Zaufania Platformy sonduje obecny sprzęt i zgłasza zidentyfikowane komponenty. Sonda pośrednio zidentyfikuje wiele błędów montażu i okablowania, takich jak uszkodzone lub nieprawidłowo osadzone, ponieważ powiązany komponent sprzętowy nie zostanie zlokalizowany. Wyniki testów są raportowane bezpośrednio do jednostek wymiennych w terenie (FRU), takich jak zainstalowane moduły procesora, płyta serwerowa, dyski i pamięć. Po zakończeniu testu wyniki testu są zapisywane w WYNIKU. LOG do przeglądania.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.