Wbudowane sterowniki wideo dla systemu Windows* 2003 (WHQL) [ZIP-8.24.3-32772-intel_certified.zip]

12890
5/23/2006

Wprowadzenie

Sterownik wideo podpisany przez firmę Microsoft w systemie Windows* 2003.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Server 2003 family*
  • Rozmiar: 27.5 MB
  • SHA1: 895F12E359E352A44E7F3B112976E3FF1C25C7A7

Szczegółowy opis

Sterownik wideo podpisany przez firmę Microsoft w systemie Windows* 2003. Pobierz i rozpakuj pliki do katalogu temp na serwerze. Użyj Setup.exe, aby ukończyć proces instalacji sterownika.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.