Przewodniki użytkownika kart Intel® Ethernet

13318
12/7/2017

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera informacje o wersji 22.10, przewodnik użytkownika sieci Ethernet, instrukcje instalacji iWarp i instrukcje szybkiej instalacji.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 3.5 MB
  • SHA1: 60D8FD90E8DE3A8B5509430E86DCD0540B1AC24A

Szczegółowy opis

Co nowego?

Zapoznaj się z informacjami o wersji, jakie są nowe rozwiązania błędów, znane problemy, instrukcje instalacji i obsługiwany sprzęt.

Pobierz szczegóły

To pobieranie zawiera zawartość katalogu DOKUMENTÓW dostępnego w karta Intel® Ethernet Kompletny pakiet sterowników: https://downloadcenter.intel.com/download/22283

Pliki zawarte w DOCS.zip

  • Adapter_User_Guide.pdf
  • folder iWarp (iwarp.htm) | Instrukcje instalacji
  • Szybki folder (quick.htm) | Instrukcje instalacji

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.