Sterownik karty sieciowej Intel® dla gigabitowych połączeń sieciowych opartych na standardach 82575/6, 82580, I350 i I210/211 dla systemu Linux*

14098
9/14/2017

Wprowadzenie

Stabilny sterownik podstawowy systemu igb Linux* w wersji 5.3.5.12 dla kart/połączeń Gigabit Ethernet opartych na procesorach Intel® 82575/6, 82580, I350 i I210/211.

Dostępne pliki do pobrania

  • Linux*
  • Rozmiar: 326.1 KB
  • SHA1: 4D9A8C42F73ADCE14DF65847D8DAEA5E1FCBD57A

Szczegółowy opis

Cel

igb-x.x.x.tag.gz jest przeznaczony do współpracy z kartami/połączeniami opartymi na procesorach Intel® 82575/6, 82580, I350 i I210/211 w systemie Linux*. Najnowsza wersja i wcześniejsze wersje tego sterownika są dostępne w SourceForge*.

Jeśli karta sieciowa/połączenie Intel® nie jest oparta na 82575/6, 82580 lub I350, należy użyć jednego z następujących sterowników:

  • Sterownik e1000e-x.x.x.x.tar.gz obsługuje karty sieciowe Gigabit z procesorami Intel® PRO/1000 PCI-E* (82563/6/7, 82571/2/3/4/7/8 lub 82583)
  • e1000.x.x.x.tar.gz obsługuje wszystkie karty sieciowe/połączenia Intel® Gigabit PCI i PCI-X

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.