Sterownik karty sieciowej Intel® dla połączeń sieciowych opartych na technologii 82575/6, 82580, I350 oraz I210/211 dla systemu Linux*

14098
8/22/2018

Wprowadzenie

Stabilny sterownik podstawowy systemu igb Linux* w wersji 5.3.5.18 dla kart sieciowych/połączeń Gigabit Ethernet opartych na technologii Intel® 82575/6, 82580, I350 oraz I210/211.

Dostępne pliki do pobrania

  • Linux*
  • Rozmiar: 326.4 KB
  • SHA1: 79091EEBF1A30C306CE0557FA8A73BC43E1053E7

Szczegółowy opis

Celu

Igb-x.x.x.tag.gz jest przeznaczony do współpracy z kartami/połączeniami z systemami Linux* opartymi na technologiach Intel® 82575/6, 82580, I350 i I210/211. Najnowsza wersja i wcześniejsze wersje tego sterownika są dostępne w sourceforge*.

Jeśli Twoja karta sieciowa/połączenie Intel® nie jest 82575/6, 82580 lub I350, należy użyć jednego z następujących sterowników:

  • Sterownik e1000e-x.x.x.x.mt.gz obsługuje karty sieciowe Gigabit oparte na technologii Intel® PRO/1000 PCI-E* (82563/6/7, 82571/2/3/4/7/8 lub 82583)
  • Obsługa wszystkich kart sieciowych/połączeń PCI i PCI-X intel® Gigabit e1000.x.x.mts

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.