Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla połączeń sieciowych opartych na technologii 82575/6, 82580, I350 oraz I210/211 gigabit dla systemu Linux*

14098
5/17/2019

Wprowadzenie

Stabilny sterownik podstawowy systemu igb Linux* w wersji 5.3.5.22s dla kart sieciowych/połączeń opartych na technologii Intel® 82575/6, 82580, I350 i I210/211.

Dostępne pliki do pobrania

  • Linux*
  • Rozmiar: 329.7 KB
  • SHA1: B6A94FD36569C30D14D601838EC42D29CDA83B5D

Szczegółowy opis

Celu

Igb-x.x.x.tag.gz jest przeznaczony do współpracy z kartami/połączeniami opartymi na technologiach Intel® 82575/6, 82580, I350 i I210/211 w systemie Linux*. Najnowsza wersja i wcześniejsze wersje tego sterownika są dostępne w sourceforge*.

Jeśli Twoja® karta sieciowa intel nie jest oparta na karcie sieciowej 82575/6, 82580 lub I350, należy użyć jednego z następujących sterowników:

  • Sterownik e1000e-x.x.x.x.mt.gz obsługuje karty sieciowe Gigabit oparte na technologii Intel® PRO/1000 PCI-E* (82563/6/7, 82571/2/3/4/7/8 lub 82583).
  • e1000.x.x.x.w.zeszyt.gz obsługują wszystkie karty sieciowe/połączenia PCI i PCI-X Intel® Gigabit.

Zapoznaj się z readme w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, co nowego, naprawy błędów i znanych problemów.

Masz problem z pobraniem?

Automatycznie wykryj i zaktualizuj swoje sterowniki i oprogramowanie za pomocą Intel® Driver & Support Assistant.

Informacje o sterownikach firmy Intel®

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogło zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.