Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla połączeń sieciowych opartych na technologii 82575/6, 82580, I350 oraz I210/211 gigabit dla systemu Linux*

14098
2/20/2023

Wprowadzenie

Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla połączeń sieciowych opartych na technologii 82575/6, 82580, I350 oraz I210/211 dla systemu Linux*

Dostępne pliki do pobrania

 • Linux*
 • Rozmiar: 1 KB
 • SHA1: 59F41D027DFF39B26CAF161D24887F306832A6A8
 • Linux*
 • Rozmiar: 374.8 KB
 • SHA1: 1E825DAD4457AEDA10F6A3C392F75A2F4EBCD5D1
 • Linux*
 • Rozmiar: 484.1 KB
 • SHA1: 38E27548DE874594DDFA44832B9685FE101D85BD
 • Linux*
 • Rozmiar: 499.2 KB
 • SHA1: 868E3B2A719A11BB2F76D50766B49BED29F62CFC
 • Linux*
 • Rozmiar: 394.5 KB
 • SHA1: F6802E51299B7ACD37E6A5E8947A09EB3E05D0E2

Szczegółowy opis

Przegląd

Ta wersja zawiera sterowniki podstawowe dla Intel® Ethernet połączeń sieciowych w systemie Linux*.

 • sterownik igb obsługuje wszystkie połączenia sieciowe oparte na technologiach 82575-, 82576-, 82580-, I350-, I210, I211- i I354.
 • Urządzenia Gigabit oparte na Intel® Ethernet Controller X722 są obsługiwane przez sterownik i40e.

igb-x.x.x.zgłęb.gz

Ze względu na ciągły rozwój jądra Linux sterowniki są aktualizowane częściej niż w wersjach w pakiecie. Najnowszy sterownik można znaleźć na stronie

http://e1000.sourceforge.net (a także na http://downloadcenter.intel.com).

Ta wersja zawiera pakiety RPM, które zawierają:

 • Sterownik podpisany kluczem prywatnym firmy Intel w przedsprzedaży modułu jądra
 • Kompletny kod źródłowy dla powyższego sterownika
 • Klucz publiczny firmy Intel

Ta wersja zawiera klucz publiczny firmy Intel, który umożliwia uwierzytelnianie podpisanego sterownika w bezpiecznym trybie rozruchu. Aby uwierzytelnić podpisany sterownik, należy umieścić klucz publiczny firmy Intel w bezpiecznej bazie danych klucza rozruchu UEFI.

Jeśli zdecydujesz się na ponowne kompilowanie modułu .ko z dostarczonych plików źródłowych, nowy moduł .ko nie będzie podpisany żadnym kluczem. Aby móc korzystać z tego modułu .ko w trybie bezpiecznego rozruchu, musisz podpisać go samodzielnie za pomocą własnego klucza prywatnego i dodać klucz publiczny do bazy danych UEFI Secure Boot.

Moduł jądra sterownika dla określonej wersji jądra może być użyty z jądrami errata w tej samej, niewielkiej wersji systemu operacyjnego, chyba że jądro errata naruszyło kABI. Przy aktualizacji jądra za pomocą jądra errata, musisz ponownie zainstalować pakiet RPM sterownika.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.