Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla połączeń sieciowych z kartą PCIe* Intel® 10 Gigabit Ethernet w systemie Linux*

14302
12/22/2018

Wprowadzenie

Zawiera sterowniki oparte na systemie Linux* w wersji 5.5.3 dla połączeń sieciowych Intel® 10 Gigabit Ethernet z PCI Express*. (5.5.3)

Dostępne pliki do pobrania

  • Linux*
  • Rozmiar: 458.9 KB
  • SHA1: 84BA2E9C940A83C7C7C1AE4DF9AC72FB3C7AED7E

Szczegółowy opis

Przegląd

Jest to najbardziej aktualna wersja sterownika ixgbe dla systemu Linux*, który
obsługuje wersje 2.6.18 do 4.19. Został również przetestowany na
następujące dystrybucje:

— RHEL* 6.10
— RHEL 7.5
– SLES* 12SP3
– SLES 15
– Ubuntu* 18.04

Należy pamiętać, że podczas próby zachowania synchronizacji numeru wersji sterownika (5.5.3)
z jego funkcją w jądrze Linux, które ma podobną funkcjonalność, jest to
jest daleki od autorytatywnego. Jeśli korzystasz z nowszego kernel.org jądra lub
jest możliwe, że jego sterownik ixgbe jest przynajmniej tak aktualny, jak
sterownik z drzewa (OOT) znaleziony tutaj.

Co nowego?

Zapoznaj się z informacjami o wersji , aby poznać nowości, poprawki błędów, znane problemy, instrukcje instalacji i obsługiwany sprzęt.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.