Sterownik karty sieciowej Intel® dla połączenia sieciowego PCIe* Intel® 10 Gigabit Ethernet w systemie Linux*

14302
3/11/2019

Wprowadzenie

Zawiera sterowniki oparte na systemie Linux* w wersji 5.5.5 dla połączeń sieciowych Intel® 10 Gigabit Ethernet z PCI Express* (5.5.5).

Dostępne pliki do pobrania

 • Linux*
 • Rozmiar: 457.3 KB
 • SHA1: 081B9F1068219BBEBCB88C2714378F46C0F1A0C8

Szczegółowy opis

Przegląd

Jest to najbardziej aktualna wersja sterownika ixgbe dla systemu Linux*, który obsługuje jądro wersji 2.6.18 do 4.20.

Został on również przetestowany w następujących dystrybucjach:

 • RHEL* 6.10
 • RHEL 7.6
 • SLES* 12SP4
 • SLES 15
 • Ubuntu* 18.04

Zmiany w tej wersji:

 • Dodatkowa obsługa wersji jądra 4.20
 • Dodatkowa obsługa SLES 12SP4
 • Dodatkowa obsługa RHEL 7.6

Należy pamiętać, że chociaż staramy się, aby numer wersji sterownika (5.5.5) był zsynchronizowany z jego identyfikatorem w jądrze Linux, które ma podobną funkcjonalność, jest to dalekie od autorytatywnego. Jeśli korzystasz z nowszego kernel.org jądra lub dystrybucji, prawdopodobnie jego sterownik ixgbe jest co najmniej tak aktualny, jak znaleziony tutaj sterownik out of tree (OOT).

Co nowego?

Zapoznaj się z informacjami o wersji, aby poznać nowości, poprawki błędów, znane problemy, instrukcje instalacji i obsługiwany sprzęt.

Masz problem z pobraniem?

Automatycznie wykryj i zaktualizuj swoje sterowniki i oprogramowanie za pomocą Intel® Driver & Support Assistant.

Informacje o sterownikach intel®

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogły zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.