Sterownik karty sieciowej Intel® dla połączenia sieciowego PCIe* Intel® 10 Gigabit Ethernet w systemie Linux*

14302
3/5/2021

Wprowadzenie

Zawiera sterowniki oparte na systemie Linux* w wersji 5.11.3 dla połączeń sieciowych Intel® 10 Gigabit Ethernet z PCI Express*.

Dostępne pliki do pobrania

 • Linux*
 • Rozmiar: 501.5 KB
 • SHA1: A70526AF8FC96E862E907F26285777CBBBF8C0A5

Szczegółowy opis

Przegląd

Jest to najbardziej aktualna wersja sterownika ixgbe dla systemu Linux, który obsługuje jądro wersji 2.6.18 do 5.11.2. Został on również przetestowany w następujących dystrybucjach:

 • RHEL* 7.9
 • RHEL 8.3
 • SLES* 12sp5
 • SLES 15sp2
 • Ubuntu*19.04
 • Ubuntu 20.04

Zmiany w tej wersji:

 • Dodatkowa obsługa wersji jądra 5.11.2
 • Napraw oblicz wartość BW dla MTU od 4088 do 9128
 • Napraw raportowanie statystyk ettool
 • Włącz MDD, gdy OPCJA JEST WYŁĄCZONA.
 • Różne poprawki błędów

Należy pamiętać, że chociaż staramy się, aby numer wersji sterownika (5.11.3) był zsynchronizowany z jego identyfikatorem w jądrze Linux*, które ma podobną funkcjonalność, jest to dalekie od autorytatywnego. Jeśli korzystasz z nowszego kernel.org jądra lub dystrybucji, prawdopodobnie jego sterownik ixgbe jest co najmniej tak aktualny, jak sterownik out of tree (OOT) znaleziony tutaj.

Co nowego?

Zapoznaj się z readme dotyczącym nowości, napraw błędów, znanych problemów, instrukcji instalacji i obsługiwanego sprzętu.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.