Intel® Network Adapter Driver dla gigabitowych połączeń sieciowych opartych na standardach 82575/6 i 82580 w ramach FreeBSD*

14610
2/21/2020

Wprowadzenie

Instaluje podstawowy sterownik FreeBSD* 2.5.14 dla kontrolerów Ethernet Intel® 82575/6, 82580, I210/1 i I350.

Dostępne pliki do pobrania

  • FreeBSD*
  • Rozmiar: 188.3 KB
  • SHA1: 1FD47F6CC954EF76670904D9CCA9DF62CBAFA4FC

Szczegółowy opis

To wydanie zawiera sterowniki FreeBSD Base dla połączeń sieciowych Intel® Ethernet.

  • Sterownik igb obsługuje wszystkie gigabitowe połączenia sieciowe oparte na standardach 82575 i 82576.
  • Sterownik em obsługuje wszystkie inne gigabitowe połączenia sieciowe.

UWAGA: Sterowniki te można pobrać ze strony https://downloadcenter.intel.com

igb-x.x.x.tar.gz
em-x.x.x.tar.gz

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.