Sterownik karty sieciowej Intel® dla połączeń sieciowych PCIe* Intel® Gigabit Ethernet w systemie Linux*

14611
10/22/2017

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania instaluje wersję 3.4.0.2 sterownika karty sieciowej Intel® e1000e Linux* dla połączeń sieciowych Intel® Gigabit dla PCI Express*.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego, Linux*
  • Rozmiar: 292.6 KB
  • SHA1: 5D538B0296181E02B97201D60FE4B897D8ADF6E2

Szczegółowy opis

Nie wiesz, czy jest to właściwy sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu? Uruchom Intel® Driver & Support Assistant, aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników lub oprogramowania.

Celu

Ten sterownik obejmuje obsługę systemów Intel® Itanium® 2 oraz Intel® EM64T. Ta wersja obsługuje najnowsze jądro serii 2.4, a także wersje 2.6.x i 3.x.

e1000e.x.x.x.karty.gz jest przeznaczony do współpracy z kartą Intel® 82563/82566/82567 Gigabit Ethernet PHY, Kontroler Intel® 82571/82572/82573/82574/82577/82578/82579/82583 Gigabit Ethernet Controller oraz kontrolery I217/I218 w systemie Linux*. Najnowsza wersja i wcześniejsze wersje tego sterownika są dostępne w sourceforge*.

Jeśli twoja karta sieciowa/połączenie to nie jest 82563, 82566, 82567, 82571, 82572, 82573, 82574, 82577, 82578, 82579 lub 82583, należy użyć jednego z następujących sterowników:

  • Sterownik igb-x.x.x.dane.gz obsługuje wszystkie karty sieciowe/połączenia Gigabit oparte na technologii Intel® 82575, 82576, 82580, I350, I210 lub I211.
  • Sterownik e1000-x.x.x.wątki.gz obsługuje wszystkie karty sieciowe/połączenia pci z technologią Intel® 8254x oraz PCI-X Gigabit

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Informacje o sterownikach intel®

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogły zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej dla producentów komputerów

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.