Sterownik karty sieciowej Intel® dla połączeń sieciowych PCIe* Intel® Gigabit Ethernet w systemie Linux*

14611
4/22/2020

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania instaluje wersję 3.8.4 sterownika karty sieciowej Intel® e1000e dla połączeń sieciowych Intel® Gigabit dla PCI Express*. – Wersja końcowa

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego, Linux*
 • Rozmiar: 311.6 KB
 • SHA1: 4696BBE30E959C5A1BD006BE066358FF5FE76464

Szczegółowy opis

Co nowego?

 • Dodano poprawkę przepływu s0ix do obsługi obudowy podłączonego kabla.
 • Początkowa obsługa następujących urządzeń:
  Połączenie Ethernet (13) I219-LM
  Połączenie Ethernet (13) I219-V
  Połączenie Ethernet (14) I219-LM
  Połączenie Ethernet (14) I219-V
  Połączenie Ethernet (15) I219-LM
  Połączenie Ethernet (15) I219-V
  Połączenie Ethernet (16) I219-LM
  Połączenie Ethernet (16) I219-V
  Połączenie Ethernet (17) I219-LM
  Połączenie Ethernet (17) I219-V
 • Backport do wyższego obiegu: 0290bd291c (netdev: przekazać zatrzymaną kolejkę do uchwytu limitu czasu)
 • Backport do wyższego obiegu: b0ddfe2bb2 (intel: poprawny zwrot z zestawu funkcji callback)
 • Backport do wyższego obiegu: ee2e80c194 (e1000e: użyj dev_get_drvdata tam, gdzie to możliwe)
 • Backport to upstream: a702381940 (e1000e: użyj rtnl_lock, aby zapobiec warunkom wyścigu między siecią a pci/pm)
 • Backport do wyższego obiegu: daee598e4 (e1000e: niepotrzebne __E1000_DOWN bit twiddling)
 • Kopia zapasowa do wyższego obiegu: 12299132b3 (sieć: ethernet: intel: Zdegraduj MTU, zmień wydruki na debugowanie)
 • Kopia zapasowa do wyższego obiegu: c557a4b3f7 (e1000e: użyj netdev_info zamiast pr_info do przesyłania wiadomości z linkiem)

Celu

Ten sterownik zawiera pomoc techniczną dla systemów Intel® Itanium® 2 oraz Intel® EM64T. Ta wersja obsługuje najnowsze jądro serii 2.4, a także wersje 2.6.x i 3.x.

e1000e.x.x.x.wątki.gz zostały stworzone do współpracy z kartą Intel® 82563/82566/82567 Gigabit Ethernet PHY, Kontroler Intel® 82571/82572/82573/82574/82577/82578/82579/82583 Gigabit Ethernet Controller oraz kontrolery I217/I218 w systemie Linux*. Najnowsza wersja i wcześniejsze wersje tego sterownika są dostępne w sourceforge*.

Jeśli twoja karta sieciowa/połączenie to nie jest 82563, 82566, 82567, 82571, 82572, 82573, 82574, 82577, 82578, 82579 lub 82583, należy użyć jednego z następujących sterowników:

 • Sterownik igb-x.x.x.dane.gz obsługuje wszystkie karty sieciowe/połączenia Gigabit z procesorami Intel® 82575, 82576, 82580, I350, I210 lub I211.
 • Sterownik e1000-x.x.x.wątki.gz obsługuje wszystkie karty sieciowe/połączenia oparte na technologii Intel® 8254x oraz PCI-X Gigabit

Zapoznaj się z informacjami o readme w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, co nowego, poprawek błędów i znanych problemów.

Informacje o sterownikach intel®

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogły zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej dla producentów komputerów

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.