Aktualizacja oprogramowania sprzętowego systemu BIOS intel® Sever Board S3000AH i narzędzia konfiguracyjne dla systemu Linux*/Windows*/WinPE*

14703
3/25/2010

Wprowadzenie

Instaluje system BIOS, narzędzia do aktualizacji oprogramowania sprzętowego i konfiguracji dla systemów Microsoft Windows*, WinPE* i Linux* na Intel® Server Board S3000AH.

Dostępne pliki do pobrania

 • Rodzina systemów SUSE Linux*
 • Rozmiar: 4.7 MB
 • SHA1: FA25536BC9CFF0FB320AEDE99A708CCE609D2B66
 • Windows Server 2003 family*
 • Rozmiar: 2.8 MB
 • SHA1: 39D8B2D76DD7A2E3E61DC5079A532FC137656A87
 • Windows Preinstallation Environment*
 • Rozmiar: 3.1 MB
 • SHA1: CEE9B1982E368C7D9CC83BBEA3A23B7E8C7F3FE1

Szczegółowy opis

Ten plik do pobrania zawiera aktualizację oprogramowania sprzętowego systemu BIOS i narzędzia konfiguracyjne do obsługi płyty Głównej Intel® Sever Board S3000AH.

Co jest dostępne?

 • Dla systemu Windows*
  • One-Boot Flash Utility
  • Narzędzie do zapisywania i przywracania konfiguracji systemu (syscfg)
 • Dla systemu Linux*
  • One-Boot Flash Utility
  • Narzędzie do zapisywania i przywracania konfiguracji systemu (syscfg)
 • Dla windowsPE*
  • Narzędzie Iflash do aktualizacji systemu BIOS
  • Narzędzie do zapisywania i przywracania konfiguracji systemu (syscfg)

Instrukcje użytkowania

Uwaga: Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do pakietu sterowników.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.