Pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla systemu Intel® Modular Server MFSYS25 i MFSYS35

14729
4/12/2012

Wprowadzenie

Ujednolicony pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla systemu Intel® Modular Server MFSYS25 i MFSYS35. NIE obsługuje MFSYS25V2.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 58.2 MB
  • SHA1: 048515CB45CF0056AA89F68E7C4F76706564B35B

Szczegółowy opis

****************************************************************************

Intel® Modular Server System MFSYS25 i MFSYS35 nie będą już obsługiwane przez dodatkowe aktualizacje funkcjonalne, zabezpieczeń lub inne. Ten produkt nie będzie już dostępny do pobrania po 23 marca 2019 r. Wszystkie wersje zostały dostarczone w obecnym formacie. https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/series/61114/intel-modular-server-chassis-family.html

*****************************************************************************

Uwaga: krok 25 w sekcji "Pełna aktualizacja systemu BIOS" w Informacjach o wersji.
Identyfikator inicjatora SAS może ulec zmianie po aktualizacji do ujednoliconej aktualizacji oprogramowania sprzętowego 6.0.
Aktualizacja obsługiwana przez wersję 2.7 i nowszą.
Po aktualizacji do wersji UFU V6.10 powrót do poprzedniej wersji UFU nie jest obsługiwany.
Uwaga:
UFU V6.10 i wcześniejsze zwolnienie nie mogą być używane w obudowie MFSYS25V2. Obudowa MFSYS25V2 może używać jedynie ujednoliconej aktualizacji oprogramowania sprzętowego V10.1 i nowszej.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.