Sterowniki wideo dla systemu Windows* 2008

14733
2/4/2010

Wprowadzenie

Sterowniki kontrolera wideo Windows* ATI* ES1000(RN50)

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Server 2008 family*
  • Rozmiar: 18.1 MB
  • SHA1: 00245406BD4FB52C9DF79718029F2FEE9FEF0FA7

Szczegółowy opis

W przypadku systemu Windows Server 2008 x32 uruchom DPInst32.exe
W przypadku systemu Windows Server 2008 x64 uruchom DPInst64.exe.

*********************************************************
Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do pakietu sterowników
*********************************************************

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.