Wbudowany sterownik wideo dla systemu Windows* 2003

14772
2/5/2010

Wprowadzenie

To pobieranie zawiera sterowniki wideo ATI* dla systemu Microsoft Windows* 2003 32-bitowego i x64 (WHQL).

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Server 2003 family*
  • Rozmiar: 27.5 MB
  • SHA1: C1CAEBCAA280CD08B4F02994F7BD7D70867586EE

Szczegółowy opis

To pobieranie zawiera sterowniki wideo na płycie głównej ATI* w wersji WHQLed dla systemu Microsoft Windows* 2003 wersji 32-bitowej i x64.

Po pobraniu pliku, rozpakuj zawartość pliku zip do katalogu tymczasowego i uruchom "setup.exe".

Aby zakończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

*********************************************************
Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do pakietu sterowników
*********************************************************

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.