Sterownik akceleratora grafiki Intel® dla płyt głównych do urządzeń przenośnych dla systemu Windows Vista* 64

15025
11/25/2008

Wprowadzenie

Sterownik akceleratora grafiki Intel® dla Intel® Mobile Boards systemu Windows Vista* 64.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Vista, 64-bit*
  • Rozmiar: 19.1 MB
  • SHA1: 227915A68F31CCD09CBCF9F7DD945455CF3EA671
  • Windows Vista, 64-bit*
  • Rozmiar: 19.1 MB
  • SHA1: D5EEC6E4A286509D90C6E5CD2662DB6B212FD696

Szczegółowy opis

Sterownik akceleratora grafiki Intel® dla płyt głównych Intel® do urządzeń przenośnych dla systemu Windows Vista* 64.

Dotyczy;

MGM45RM
MGM45WU

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.