karta Intel® Ethernet kompletny pakiet sterowników

15084
12/7/2017

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania instaluje wersję 22.10 karta Intel® Ethernet kompletny pakiet sterowników dla obsługiwanych wersji systemu Windows*, Linux* i FreeBSD*. (22.10)

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 467.1 MB
  • SHA1: 7DD129B37241DF8C77A9AA0627FF6CC35E3CDC20

Szczegółowy opis

Sterowniki uniwersalnego systemu Windows*

Ta wersja zawiera obsługę uniwersalnych sterowników windows dla systemu Windows® 10 wersji 1709 (RS3).

Do pakietów sterowników systemu Windows 10 dodano folder uniwersalny. Folder Uniwersalny zawiera pakiet sterowników używany do aktualizacji istniejących uniwersalnych sterowników dla systemu Windows 10 wersji 1709 (RS3).

Uwaga: Tylko plik do pobrania dla karta Intel® Ethernet Pełnego pakietu sterowników zawiera uniwersalne sterowniki dla systemu Windows.

Przegląd

Ten plik zip zawiera wszystkie sterowniki i oprogramowanie Intel® Ethernet sieci dla obecnie obsługiwanych wersji systemu Windows, Linux* i FreeBSD* dla większości kart sieciowych Intel® Ethernet. Nie wszystkie karty Intel Ethernet i kontrolery Intel® Ethernet są obsługiwane w każdej wersji systemu Windows, Linux lub FreeBSD.

To jest duży plik. Zalecamy pobranie mniejszych plików dla systemu operacyjnego, jeśli nie potrzebujesz oprogramowania dla każdego systemu operacyjnego.

Zapoznaj się z plikiem readme w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Informacje dotyczące zespołów i sieci VLAN obsługiwanych w systemie Windows® 10

  • Jeśli korzystasz z systemu Windows 10 Anniversary Edition (RS1), musisz zainstalować oprogramowanie Intel LAN w wersji 22.1 lub nowszej.
  • Jeśli korzystasz z aktualizacji Windows 10 Creators Update (RS2), musisz zainstalować oprogramowanie Intel LAN w wersji 22.3 lub nowszej.

Uwaga: Jeśli korzystasz z aktualizacji Windows 10 Creators Update (RS2) i korzystasz z wersji 22.1 lub 22.2 SW, ANS nie będzie działać do czasu aktualizacji do wersji 22.3 SW.

Aktualizacje systemu Windows 10 mogą spowodować problemy z instalacją sterownika.

Ten problem został rozwiązany w programie Microsoft Hot Fix*. Zobacz witryny pomocy technicznej firmy Microsoft:

Wczesne aktualizacje systemu Windows 10 mogą spowodować limit czasu instalacji sterownika lub jego awarię z powodu wydłużonego czasu oczekiwania (do 4 minut na port Ethernet). W większości przypadków, pomimo limitu czasu, sterownik instaluje się prawidłowo i jest użytkowy.

Jeśli sterownik nie zainstaluje się prawidłowo, spróbuj ponownie wykonać proces instalacji. Intel® PROSet w menedżerze urządzeń Windows* opiera się na prawidłowo zainstalowanych sterownikach. Tego problemu nie obserwowano przy użyciu początkowej wersji na rynek (RTM) systemu Windows 10.

Podczas wykonywania procedury rozruchu iSCSI system operacyjny może ulec awarii podczas ostatniego etapu instalacji systemu Windows Server 2008 R2* na iSCSI PUBLIKA przy użyciu sterowników wersji 20.7.

Jeśli używasz sterowników wersji 20.7 podczas instalacji systemu operacyjnego na iSCSI SHIFT za pomocą technologii Intel® XL710 do połączenia iSCSI, wdrożenie systemu Windows Server 2008 R2 z serwera instalacyjnego lub nośnika może zostać zakończone awarią po pierwszym ponownym uruchomieniu platformy ze środowiska WinPE* podczas korzystania z procedury rozruchu iSCSI.

Powiązany temat

Co nowego w najnowszej wersji Intel® Ethernet Software?

Instalacja systemu Windows Server Core*

Zalecamy korzystanie z wiersza poleceń w celu instalacji oprogramowania połączenia sieciowe Intel® w systemie Windows Server Core. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w części Instalacja sterownika podstawowego i Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless za pomocą wiersza poleceń.

Uwaga: Żadna przeglądarka internetowa nie jest powiązana z uruchomionymi plikami. Jeśli użyjesz Autorun.exe na płycie CD, aby uruchomić instalację w Windows Server Core, kliknięcie przycisku w celu wyświetlenia przewodników użytkownika lub sieci w firmie Intel spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie systemu Windows.

Informacje o sterownikach intel®

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogły zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów..

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.