Karta Intel® Ethernet Kompletny pakiet sterowników

15084
11/9/2018

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania instaluje wersję 23.4 pakietu sterowników Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack dla obsługiwanych wersji systemów Windows*, Linux* i FreeBSD*.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 511 MB
  • SHA1: AA2ACEA9CBAA8866C1F6965109F43FAFB5C1E1F3

Szczegółowy opis

Co nowego

SW Release 23.4 rozwiązuje potencjalny problem ze wskaźnikiem danych pakietów, który może wystąpić podczas używania produktów Intel® Ethernet 700 Series z niektórymi sterownikami urządzeń Intel Ethernet w systemach operacyjnych Windows*, które używają funkcji "Jumbo Packet" z funkcją "Receive Side Coalescing" (RSC).

Problem może prowadzić do niezgodności danych między tym, co weszło na przewód (port RX) ze zdalnego nadawcy, a tym, co jest przesyłane w górę stosu systemu operacyjnego / systemowego do odbiornika (czyli aplikacji). Podczas gdy większość aplikacji stosuje własne dodatkowe formy sprawdzania integralności danych, niektóre mogą istnieć, które tego nie robią, a więc mogą być narażone na potencjalne problemy z integralnością danych.

Nuta: Domyślnie funkcja "Jumbo Packet" jest wyłączona (wyłączona) w sterownikach Intel Windows.

Aby uzyskać więcej informacji, przejrzyj TA-234.

Ten problem został rozwiązany za pomocą sterowników zawartych w wersji SW 23.4.

Firma Intel zaleca jak najszybszą aktualizację do SW 23.4. Jeśli jednak aktualizacja do SW 23.4 nie jest obecnie wygodna, istnieje również dostępne obejście problemu (patrz TA-234), aby uzyskać więcej informacji.

Oprócz dostępności wersji SW 23.4 usuniemy również SW Release 23.2 i SW Release 23.1 z Intel® Download Center.

Nuta: Te sterowniki i oprogramowanie są przeznaczone dla detalicznych wersji kart Intel® Ethernet. Jeśli nie masz detalicznej wersji karty Intel® Ethernet, zalecamy współpracę z producentem komputera przed zainstalowaniem naszego sterownika.

Aby uzyskać więcej informacji, przejrzyj TA-234.

-----------------------------------

SW Release 23.4 zawiera również tryb odzyskiwania.

W wersji 23.4 firma Intel zaimplementowała funkcję trybu odzyskiwania, która zwiększa odporność rozwiązania Ethernet, umożliwiając odzyskiwanie uszkodzonego lub nieprawidłowo skonfigurowanego nvM.

Produkty, których dotyczy problem

Urządzenie Ethernet

Nowa wersja NVM

Sterownik oprogramowania i narzędzia

Kontroler Intel® Ethernet z serii 700

6.80

Wersja 23.4

Kontroler Intel® Ethernet X550

2.00

Wersja 23.4

Intel® Ethernet Connection X722

4.00

Wersja 23.4

Kontroler Ethernet w procesorze Intel® Xeon® D-1500 Rodzina produktów LAN Kontroler

2.00

Wersja 23.4

Kontroler Ethernet w procesorze Intel® Atom™ z serii C3000

2.00

Wersja 23.4

Produkty z wersjami NVM wcześniejszymi niż ta wersja nie mają zaimplementowany tryb odzyskiwania.

Wymagania dotyczące instalacji wersji 23.4

Instalacja korzysta z normalnych procedur instalacji uaktualnienia.

  • Do włączenia nowych funkcji można użyć zwykłego narzędzia NVM Upgrade (Intel® Ethernet NVM Update Tool).
  • Wymagane ponowne uruchomienie. Cykl zasilania A/C nie jest wymagany podczas aktualizacji z wcześniej wydanej wersji. Firma Intel zaleca przestrzeganie instrukcji dostarczonych z narzędziem NVM Update.
  • Aktualizacja NVM do wersji 23.4 włącza tryb zapobiegający wycofywaniu. Po aktualizacji przejście na poprzednie wersje NVM nie jest możliwe.

Nuta: Konstrukcja trybu odzyskiwania wyklucza wycofanie poprzednich wersji NVM. Wynika to z faktu, że dodanie funkcji trybu odzyskiwania zmieniło definicję niektórych regionów NVM, które mają być chronione przed zapisem. Wycofanie do wcześniejszej wersji wymaga dostępu do tych regionów chronionych przed zapisem, a zatem wycofanie nie powiedzie się.

  • Tryb odzyskiwania nie ma wpływu na normalne działanie.
  • Aby w pełni obsługiwać tryb odzyskiwania, należy użyć zaktualizowanego ethernetowego nvm, sterownika oprogramowania i narzędzia programowego w wersji 23.4 lub nowszej.

Przegląd

Ten plik zip zawiera wszystkie sterowniki sieciowe Intel® Ethernet i oprogramowanie dla obecnie obsługiwanych wersji systemów Windows*, Linux* i FreeBSD* dla większości kart Intel® Ethernet. Nie wszystkie karty Intel® Ethernet i kontrolery Intel® Ethernet są obsługiwane w każdej wersji systemu Windows, Linux lub FreeBSD.

To jest duży plik. Zalecamy pobieranie mniejszych plików dla systemu operacyjnego, jeśli nie potrzebujesz oprogramowania dla każdego systemu operacyjnego.

Zobacz plik readme, aby uzyskać instrukcje instalacji, obsługiwany sprzęt, nowości, poprawki błędów i znane problemy.

Temat pokrewny

Co nowego w najnowszej wersji oprogramowania Intel® Ethernet?

Informacje o sterownikach Intel®

Sterownik lub oprogramowanie składnika Intel® mogło zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed zainstalowaniem naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.