karta Intel® Ethernet kompletny pakiet sterowników

15084
11/9/2018

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera wersję 23.4 karta Intel® Ethernet Kompletny pakiet sterowników dla obsługiwanych wersji systemu Windows*, Linux* i FreeBSD*.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 511 MB
  • SHA1: AA2ACEA9CBAA8866C1F6965109F43FAFB5C1E1F3

Szczegółowy opis

Co nowego?

Wersja oprogramowania 23.4 rozwiązuje problem potencjalnego wskaźnika danych pakietów, który może pojawić się podczas korzystania z produktów z serii Intel® Ethernet 700 z niektórymi sterownikami urządzeń Intel Ethernet w systemach operacyjnych Windows*, które korzystają z funkcji "Jumbo Packet" z funkcją "Receive Side Coalescing" (RSC).

Problem może doprowadzić do niedopasowania danych między tym, co weszło z zdalnego nadawcy do portu RX, a tym, co jest transferowane do odbiornika w stosie operacyjnym/systemowym (czyli aplikacji). Chociaż większość aplikacji stosuje własne dodatkowe formy sprawdzania integralności danych, niektóre mogą występować i mogą być narażonymi na potencjalne problemy z integralnością danych.

Uwaga: Domyślnie funkcja "Jumbo Packet" jest wyłączona (wył.) w sterownikach dla systemu Windows firmy Intel.

W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z dokumentem TA-234.

Ten problem został rozwiązany przy pomocy sterowników zawartych w wersji SW 23.4.

Firma Intel zaleca możliwie jak najszybszą aktualizację oprogramowania na oprogramowanie SW 23.4. Jeśli jednak aktualizacja do wersji SW 23.4 nie jest obecnie dla Ciebie wygodna, istnieje również dostępne rozwiązanie tego problemu (więcej informacji można znaleźć w TA-234).

Oprócz dostępności wersji SW 23.4, usuniemy również wersję 23.2 oraz OPROGRAMOWANIE 23.1 z Intel® Download Center.

Uwaga: Te sterowniki i oprogramowanie są przeznaczone dla detalicznych wersji kart sieciowych Intel® Ethernet. Jeśli nie masz wersji karta Intel® Ethernet w sprzedaży detalicznej, zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika.

W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z dokumentem TA-234.

-----------------------------------

Wersja SW 23.4 obejmuje również tryb odzyskiwania.

W wersji 23.4 firma Intel wdrożyła funkcję trybu odzyskiwania, która zwiększa odporność rozwiązania Ethernet poprzez włączenie odzyskiwania uszkodzonego lub błędnie skonfigurowanego NVM.

Produkty, których dotyczy problem

Urządzenie Ethernet

Nowa wersja NVM

Sterownik oprogramowania i narzędzia

seria Intel® Ethernet Controller 700

6.80

Wersja 23.4

Intel® Ethernet Controller X550

2.00

Wersja 23.4

Intel® Ethernet Connection X722

4.00

Wersja 23.4

Kontroler Ethernet w kontrolerze sieci LAN rodziny procesorów Intel® Xeon® D-1500

2.00

Wersja 23.4

Kontroler Ethernet w procesorze Intel® Atom™ z serii C3000

2.00

Wersja 23.4

Produkty z wersjami NVM wcześniejszych od tej wersji nie mają wdrożonego trybu odzyskiwania.

Wymagania instalacji wersji 23.4

Instalacja wykorzystuje standardowe procedury instalacji.

  • Aby włączyć nowe funkcje, można użyć standardowego unowocześniania NVM (Intel® Ethernet NVM Update Tool).
  • Wymagane ponowne uruchomienie. Cykl zasilania A/C nie jest wymagany podczas aktualizacji z wcześniej opublikowanej wersji. Firma Intel zaleca przestrzeganie instrukcji dostarczonych za pomocą narzędzia do aktualizacji NVM.
  • Aktualizacja NVM do wersji 23.4 umożliwia tryb anti-rollback. Po aktualizacji, obniżenie do poprzednich wersji NVM nie jest możliwe.

Uwaga: Projekt trybu odzyskiwania uniemożliwia wycofanie wcześniejszych wersji NVM. Dzieje się tak, ponieważ dodanie funkcji trybu odzyskiwania zmieniło definicję niektórych regionów NVM na ochronę zapisu. Wycofanie do wcześniejszej wersji wymaga dostępu do tych regionów chronionych przed zapisem i w związku z tym wycofanie nie powiodło się.

  • Tryb odzyskiwania nie ma wpływu na normalną pracę.
  • Aby w pełni obsługiwać tryb odzyskiwania, należy użyć zaktualizowanej sieci Ethernet NVM, sterownika oprogramowania i narzędzia programowego w wersji 23.4 lub nowszej.

Przegląd

Ten plik zip zawiera wszystkie sterowniki i oprogramowanie Intel® Ethernet sieci dla obecnie obsługiwanych wersji systemu Windows*, Linux* i FreeBSD* dla większości kart sieciowych Intel® Ethernet. Nie wszystkie Intel® Ethernet karty sieciowe i kontrolery Intel® Ethernet są obsługiwane w każdej wersji systemu Windows, Linux lub FreeBSD.

To jest duży plik. Zalecamy pobranie mniejszych plików dla systemu operacyjnego, jeśli nie potrzebujesz oprogramowania dla każdego systemu operacyjnego.

Zapoznaj się z plikiem readme w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Powiązany temat

Co nowego w najnowszej wersji Intel® Ethernet Software?

Informacje o sterownikach intel®

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogły zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.