karta Intel® Ethernet kompletny pakiet sterowników

15084
11/4/2019

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania instaluje wersję 24.3 karta Intel® Ethernet kompletny pakiet sterowników dla obsługiwanych wersji systemu Windows*, Linux* i FreeBSD*.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 545.3 MB
  • SHA1: 009C8E5286B6F9955F5E47F51A48CB3B1A1C27CA

Szczegółowy opis

Co nowego?

  • Obsługa systemu Linux* dla Intel® Ethernet Server Adapter XL710-QDA1 dla OCP

  • Obsługa systemu Linux dla Intel® Ethernet Server Adapter XL710-QDA2 dla OCP

  • Obsługa karta sieciowa Intel® Ethernet X710-DA2 dla OCP 3.0

  • Obsługa karta sieciowa Intel® Ethernet X710-DA4 dla OCP 3.0

Zaawansowane usługi sieciowe (ANS), tworzenie zespołu i konfiguracja VLAN

  • Obecnie konfiguracja zespołu i sieci VLAN jest obsługiwana jedynie przy użyciu Intel® PROSet dla poleceń cmdlet oprogramowania Windows PowerShell *. Dotyczy to jedynie systemu Windows® 10.
  • Planujemy dodanie w przyszłości zaawansowanych usług sieciowych, w tym konfiguracji zespołów i sieci VLAN do interfejsu Intel® PROSet Adapter Configuration Utility.

Przegląd

Tę. Plik zip zawiera wszystkie sterowniki i oprogramowanie Intel® Ethernet sieci dla obecnie obsługiwanych wersji systemu Windows*, Linux* i FreeBSD* dla większości kart Intel® Ethernet. Nie wszystkie karty Intel® Ethernet i kontrolery Intel® Ethernet są obsługiwane w każdej wersji systemu Windows, Linux lub FreeBSD.

To jest duży plik. Zalecamy pobranie mniejszych plików dla systemu operacyjnego, jeśli nie potrzebujesz oprogramowania dla każdego systemu operacyjnego.

Zapoznaj się z plikiem readme w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Masz problem z pobraniem?

Automatycznie wykryj i zaktualizuj swoje sterowniki i oprogramowanie za pomocą Intel® Driver & Support Assistant.

Informacje o sterownikach firmy Intel®

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogło zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.