karta Intel® Ethernet kompletny pakiet sterowników

15084
6/15/2020

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania instaluje wersję 25.1.1 karta Intel® Ethernet kompletny pakiet sterowników dla obsługiwanych wersji systemu Windows*, Linux* i FreeBSD*.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 466.6 MB
 • SHA1: F936CFEC2F664E7D452ECDAF74CE7F20C31F0251

Szczegółowy opis

Informacje o sterownikach intel®

Jeśli zakupiono serwer lub urządzenie marki OEM, skontaktuj się ze swoim OEM w celu uzyskania wersji sterownika sw, która jest kompatybilna z Twoją dokładną wersją oprogramowania sprzętowego. Korzystanie z wersji oprogramowania i oprogramowania (FW), które nie zostały zweryfikowane do współpracy, wpłynie na wydajność, dostępność funkcji i stabilność systemu.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Co nowego?

Wersja OPROGRAMOWANIA 25.1.1 obsługuje system Microsoft Windows* 10, wersję 2004 oraz Microsoft* Windows Server* w wersji 2004. Obejmuje to obsługę konfiguracji zespołu i sieci VLAN.

 • Obsługa systemu Microsoft Windows® 10, wersja 2004
 • Pomoc techniczna dla systemu Microsoft Windows Server*, wersja 2004
 • Obsługa Intel® Ethernet Controller V710 dla 5GBASE-T
 • Dodatkowa pomoc dotycząca kontekstu dla Intel® PROSet Adapter Configuration Utility
 • Dodano opcję instalacji wiersza poleceń w celu stworzenia skrótu "Intel® PROSet Adapter Configuration Utility" dla komputerów stacjonarnych
 • Obsługa systemu Microsoft Windows* dla Intel® Ethernet Controller (2) I225-LM
 • Obsługa systemu Microsoft Windows dla Intel® Ethernet Controller (2) I225-LMvP
 • Obsługa systemu Microsoft Windows dla Intel® Ethernet Controller (2) I225-V
 • Obsługa systemu Microsoft Windows dla Intel® Ethernet Controller (2) I225-IT
 • Usunięto obsługę systemu Microsoft Windows 7* i Microsoft Windows Server 2008 R2
 • Usunięta obsługa Intel® QSFP+ Configuration Utility (QCU) — użyj EPCT
 • Usunięta obsługa IOUtil

Przegląd

Tę. Plik zip zawiera wszystkie sterowniki i oprogramowanie Intel® Ethernet sieci dla obecnie obsługiwanych wersji systemu Windows*, Linux* i FreeBSD* dla większości kart Intel® Ethernet. Nie wszystkie Intel® Ethernet karty sieciowe i kontrolery Intel® Ethernet są obsługiwane w każdej wersji systemu Windows, Linux lub FreeBSD.

To jest duży plik. Zalecamy pobranie mniejszych plików dla systemu operacyjnego, jeśli nie potrzebujesz oprogramowania dla każdego systemu operacyjnego.

Zapoznaj się z plikiem readme w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.