Narzędzie informacji o urządzeniu sieciowym i sterownikach dla systemu Linux*

15094
1/16/2009

Wprowadzenie

Ten skrypt w powłoki systemu Linux* wyświetla nazwę urządzenia sieciowego, identyfikator urządzenia, nazwę sterownika i wersję sterownika.

Dostępne pliki do pobrania

  • Linux*
  • Rozmiar: 3.6 KB
  • SHA1: AB2B336645DA7876D8EC7D2748CFFC2C1024BE68

Szczegółowy opis

To narzędzie do skryptów powłoki Linux* wykorzystuje ethetheth oraz ifconfig utilities, typowe dla większości dystrybucji Linux, w celu gromadzenia i wyświetlania marki/modelu urządzeń sieciowych, kontrolera, dostawcy PCI i identyfikatorów urządzeń, nazwy sterownika i wersji sterownika.


Aby uruchomić, w wierszu poleceń, w którym znajduje się ten plik, wpisz:
)./netdriverinfo.sh


Wymagania:  • ethetheth


  • Ifconfig


  • pozwolenie root


Niektóre dystrybucje nie mają zainstalowanego domyślnie ethetheth. Możesz ją zainstalować, pisząc w wierszu poleceń:
apt-get zainstaluj ethetheth

Przykładowe dane wyjściowe:
eth0: 02:00.0
Make/Model = karta serwerowa Intel PRO/1000 PT
Ethernet controller = Intel Corporation 82572EI Gigabit Ethernet Controller
VenID: DevID = 8086:107d
Nazwa sterownika = e1000e
Wersja sterownika = 0.3.3.3.-k6

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.