Narzędzie informacji o urządzeniach sieciowych i sterownikach dla systemu Linux*

15094
1/16/2009

Wprowadzenie

Ten skrypt powłoki systemu Linux* wyświetla nazwę urządzeń sieciowych, identyfikator urządzenia, nazwę sterownika i wersję sterownika.

Dostępne pliki do pobrania

  • Linux*
  • Rozmiar: 3.6 KB
  • SHA1: AB2B336645DA7876D8EC7D2748CFFC2C1024BE68

Szczegółowy opis

To narzędzie skryptu powłoki systemu Linux* używa narzędzi ethtool i ifconfig wspólnych dla większości dystrybucji Linuksa do zbierania i wyświetlania identyfikatorów Marka/Model, Kontroler, Dostawca PCI i Urządzenie, Nazwa sterownika i Wersja sterownika urządzeń sieciowych.


Aby uruchomić, w wierszu polecenia, w którym znajduje się ten plik, należy wpisać:
sudo ./netdriverinfo.sh


Wymagania:  • ettool


  • ifconfig


  • uprawnienia roota


Niektóre dystrybucje nie mają domyślnie zainstalowanego ethtool. Możesz go zainstalować, wpisując w wierszu polecenia wpisz:
sudo apt-get install ethtool

Przykładowe dane wyjściowe:
eth0 : 02:00.0
Make/Model = Karta sieciowa Intel PRO/1000 PT
Ethernet controller = Intel Corporation 82572EI Gigabit Ethernet Controller
VenID:DevID = 8086:107d
Nazwa sterownika = e1000e
Wersja sterownika = 0.3.3.3.-k6

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.