Intel® Karta sieciowa Gigabit Base Driver dla FreeBSD*

15187
5/18/2018

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera wersję 7.7.5 podstawowego sterownika Gigabit dla intel® network connections.

Dostępne pliki do pobrania

  • FreeBSD*
  • Rozmiar: 260.1 KB
  • SHA1: 0324023C8BB630EF150C507AF17A5CE630F4CA72

Szczegółowy opis

Cel

Sterownik oparty na FreeBSD* dla kart Intel® Gigabit, z wyjątkiem gigabitowych połączeń sieciowych 82575/6, 82580, I210/1 i I350.

Zapoznaj się z uwagami do wersji, aby uzyskać instrukcje dotyczące instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Informacje o sterownikach Intel®

Sterownik lub oprogramowanie składnika Intel® mogło zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed zainstalowaniem naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.