Narzędzie do testów zaufania platformy dla Intel® Server Board S5500 i S5520 dla EFI

15286
1/28/2011

Wprowadzenie

Narzędzie do testów zaufania platformy w powłoce EFI dla rodziny Intel® Server Board S3420.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 2.7 MB
  • SHA1: D759095D727C094C6CE782EC9DC81D84A92B8590

Szczegółowy opis

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z tego narzędzia można znaleźć w instrukcji obsługi. Wyświetl krótką prezentację testu zaufania platformy w powłoce EFI.

Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do pakietu sterowników

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.