Sterowniki wideo dla systemu Microsoft Windows*

15407
4/9/2010

Wprowadzenie

Sterowniki wideo dla systemu Microsoft Windows* dla System serwerowy Intel® SR1680MV

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Server 2008 family*, Windows Server 2003 family*
  • Rozmiar: 2.7 MB
  • SHA1: 6734242A20F1668C4C508011E9F4CC87506C9706

Szczegółowy opis

Sterowniki wideo dla systemu Microsoft Windows* dla System serwerowy Intel® SR1680MV

*********************************************************
Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do pakietu sterowników
*********************************************************

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.