Pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego S3420GPLX/LC dla IDA, EFI*, OFU i WinPE*

15462
7/2/2012

Wprowadzenie

Aktualizacje systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla Oprogramowanie Intel® Deployment Assistant, one flash update, Windows* PE i EFI* Shell.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 14.6 MB
  • SHA1: BA2AF8000D736ADDB9F69484E23F7CAC03237A8B

Szczegółowy opis

Uwaga
Aktualizacja dotyczy wyłącznie serwerowych płyt głównych Intel® S3420GPLX i S3420GPLC. Aktualizacje dla S3420GPV i S3420GPRX są w osobnych plikach do pobrania.

Ten pakiet można zaktualizować za pomocą:
— wbudowana powłoka EFI
-Oprogramowanie Intel® Deployment Assistant
— system operacyjny Windows* lub Linux* z technologią Intel® One-Boot Flash Update (OFU)
wersja 9.70, kompilacja 10 lub nowsza)
— Windows* Preboot Execution Environment (WinPE)

Wyjątki: aktualizacja oprogramowania sprzętowego ME nie działa w systemach WinPE, OFU lub IDA. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe ME jedynie za pomocą powłoki Interfejsu Rozszerzonego Oprogramowania Sprzętowego (EFI ).

Pakiet ten obejmuje:
BIOS: 51
BMC: 1,25
FRUSDR: 22


Kod open source dla oprogramowania sprzętowego BMC jest na http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=18579

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.