Odzyskiwanie systemu BIOS S5520UR dla EFI*

15480
4/4/2012

Wprowadzenie

Zawiera pliki odzyskiwania systemu BIOS dla EFI* dla rodziny Intel® Server Board S5520UR.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 8.4 MB
  • SHA1: 5502816D7DBD6BD404847A4F5035D51435F3CD72

Szczegółowy opis

Odzyskiwanie systemu BIOS wymaga, aby wszystkie pliki były obecne w katalogu głównym na nośnikach startowych, takich jak dysk optyczny SATA lub tylko pendrive USB. Dyski USB nie są obsługiwane w tej procedurze.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tego pakietu, przeczytaj plik readme.

******************************************************************************
Oprogramowanie zawiera oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do kodu źródłowego.
******************************************************************************

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.