Odzyskiwanie systemu BIOS S5500WB dla EFI*

15514
4/19/2012

Wprowadzenie

Odzyskiwanie systemu BIOS. Zawiera pliki odzyskiwania dla systemu BIOS 61, 60 i 59.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 8.4 MB
  • SHA1: 9B1023749701FF39294FE26291B6FC883E843F23

Szczegółowy opis

Odzyskiwanie systemu BIOS wymaga startowego dysku optycznego SATA lub pendrive'a USB. Dyski USB nie są obsługiwane.

Pełne instrukcje można znaleźć w stronie recovery1.txt.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.