RAID CMDTool2 dla UEFI

15515
3/16/2012

Wprowadzenie

To narzędzie jest narzędziem wykorzystującym EFI, które może służyć do wyszukiwania stanu kontrolera i zarządzania nim.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 39.5 KB
  • SHA1: EA6FE26D93561B5AA6399579F70B2AB8EBBD94CA

Szczegółowy opis

To narzędzie jest narzędziem wykorzystującym EFI, które może służyć do przeszukiwania kontrolera i dołączonych urządzeń w celu uzyskania statusu, aktualizacji oprogramowania sprzętowego oraz tworzenia/zarządzania logiczną konfiguracją dysku.
Rozpakuj zawartość pakietu do określonej lokalizacji użytkownika, takiej jak = a:\
Narzędzie obsługuje wiele opcji wiersza poleceń, które można zobaczyć poprzez uruchomienie pomocy.
Pomoc można zobaczyć na następujące sposoby:
CmdTool2:
Udzieli pełnej pomocy w zakresie opcji wiersza poleceń i ich wykorzystania w skrócie.
*********************************************************
Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do pakietu sterowników.
*********************************************************

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.