RAID CMDTool2 dla UEFI

15515
4/3/2017

Wprowadzenie

Narzędzie wiersza poleceń w wersji 2.03.03.s6 do wysyłania zapytań o status i zarządzania kontrolerem RAID.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 39.6 KB
  • SHA1: 3B59815ED3495E98B8F208F9B17A70BF46A43381

Szczegółowy opis

Prześlij kontroler i dołączone urządzenia w poszukiwaniu statusu, zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe i stwórz/zarządzaj logiczną konfiguracją dysku.

Zobacz również RAID CMDTool2 dla Linuxa

Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do pakietu sterowników.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.