Sterownik SAS Hardware RAID dla VMWare* ESX 4

15520
1/31/2014

Wprowadzenie

Zawiera sterownik SAS HW RAID dla VMWare* ESX 4

Dostępne pliki do pobrania

  • VMware*
  • Rozmiar: 232.8 KB
  • SHA1: 0D6025382EDFAB3BA1D306C947698B3F97F00C4B

Szczegółowy opis

Ten plik do pobrania zawiera sterownik SAS HW RAID dla VMWare* ESX 4

To pobieranie obsługuje kontrolery Intel® RAID za pomocą stosu oprogramowania SAS (RS3SC008, RS3DC080, RS3DC040, RS3WC080, RMS25PB080, RMS25PB040, RMT3PB080, RMS25CB080, RMS25CB040, RMT3CB080, RMS25CB080N, RMS25PB080N, RS25AB080, RS25SB008, RS25DB080, RS25NB008, RS2VB080, RS2VB040, RT3WB080, RS2WC040, RS2WC080, RS2SG244, RS2WG160, RMS2MH080, RMS2AF080, RMS2AF040, RS2MB044, RS2BL080, RS2BL08 RS2BL040, RS2PI008DE, RS2PI008, SRCSASJV, SRCSASRB, SRCSATAWB, SROMBSASFC, SROMBSASMP2, SROMBSASMR, SRCSASPH16I, SRCSASBB8I, SRCSASLS4I, SRCSAS18E*, SRCSAS144E*, SROMBSAS18E*) sprawdź, czy to narzędzie zostało przetestowane za pomocą karty RAID, której wybrano do użycia, sprawdzając stronę internetową sterowników twojego kontrolera na stronie http://support.intel.com.






* Te starsze kontrolery powinny działać, ale nie zostały przetestowane. Dodatkowe informacje i instrukcje instalacji można znaleźć w załączonym pliku readme.txt.

===================
Informacje o pakiecie
===================
Wersja sterownika =6.602.05.00.1
Obsługiwany system operacyjny = VMWare ESX* 4.*






Obsługiwane jądra: wydana kompilacja ESX 4.0 164009
opublikowana kompilacja ESX 4.1 260247

*********************************************************
Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie open source. Powiązane licencje open source są dołączone do pakietu sterowników
*********************************************************

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.