Intel® Graphics Driver dla systemu Windows XP* 64-bitowego (exe)

15551
8/30/2012

Wprowadzenie

Instaluje sterownik karty graficznej w wersji 14.42.15.64.5420 (6.14.10.5420) dla grafiki HD Intel®.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows XP Professional x64 Edition*
  • Rozmiar: 23.4 MB
  • SHA1: 128D7B3D052D72507B51269C38761E1CDB8AEDEB

Szczegółowy opis

Celu

Ten pakiet sterowników oprogramowania zainstaluje Sterownik akceleratora grafiki Intel® produktu wymienionego w pliku readme. Te sterowniki nie będą działać z żadnym innym produktem. Wyświetl plik readme w celu uzyskania informacji o instalacji oraz informacji o wersji w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wersji sterownika. Ten pakiet sterownika zawiera wersję 14.42.15.64.5420 (6.14.10.5420) dla 64-bitowej wersji systemu Windows XP*.

Użycia

Te sterowniki oprogramowania są wersjami ogólnymi i mogą być używane do ogólnych celów. Jednak producenci oryginalnego sprzętu komputerowego (OEM) mogli zmienić funkcje, wprowadzić dostosowania lub wprowadzić inne zmiany w zapewnianym przez nie oprogramowaniu lub opakowaniu oprogramowania. Aby uniknąć potencjalnych niezgodności instalacji w Twoim systemie OEM, firma Intel zaleca skontaktowanie się z producentem OEM i korzystanie z oprogramowania dostarczonego przez producenta systemu.

Firma Intel i OEM komputera mogą nie zapewniać pomocy technicznej dla niektórych lub wszystkich problemów, które mogą wynikać z korzystania z tej ogólnej wersji sterowników oprogramowania.

Masz problem z pobraniem?

Automatycznie wykryj i zaktualizuj swoje sterowniki i oprogramowanie za pomocą Intel® Driver & Support Assistant. Zobacz również identyfikowanie kontrolera karty graficznej Intel®.

Uzyskanie pomocy technicznej

Powiązane tematy

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.