Sterownik akceleratora grafiki Intel® dla systemu Windows 7*, Windows Vista, wersja 64-bitowa* (zip)

15568
2/19/2013

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania instaluje wersję 15.22.58.64.2993 sterownika akceleratora grafiki Intel® Graphics Media Accelerator dla systemu Windows 7* i Windows Vista 64-bitowego*.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 7, 64-bit*, Windows Vista, 64-bit*
  • Rozmiar: 83.4 MB
  • SHA1: E09570DB73056B7E0400B2E126E159963073BE44

Szczegółowy opis

Nie wiesz, czy jest to właściwy sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu? Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników lub oprogramowania.

Informacje o sterownikach firmy Intel®

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogło zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Co zrobić w przypadku wykrycia sterownika karty graficznej producenta komputera.

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Celu

Ten pakiet sterownika oprogramowania zainstaluje sterownik grafiki HD Intel dla procesorów Intel® Core™ z grafiką HD Intel.This software driver package will install the Intel® HD Graphics driver for the Intel® Core™ Processors with Intel® HD Graphics. Te sterowniki nie będą działać z żadnym innym produktem. Wyświetl plik readme w celu uzyskania informacji o instalacji oraz informacji o wersji w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wersji sterownika. Ten pakiet sterownika zawiera wersję 15.22.58.64.2993 (8.15.10.2993) dla systemu Windows 7 64-bitowego* i Windows Vista 64-bitowego*. Pakiet ten zawiera pliki VBIOS.


Uzyskanie pomocy technicznej

Forum społeczności pomocy technicznej dla grafiki to monitorowana wymiana peer-to-peer dla społeczności grafiki Intel.The Graphics Support Community Forum is a monitored peer-to-peer exchange for the Intel Graphics community. Kliknij to łącze , aby zarejestrować się i wziąć udział w forum.

Dostęp do obsługi sterowników grafiki Intel® możliwy jest również poprzez skontaktowanie się z Działem obsługi klienta.


Dodatkowa pomoc

Powiązane tematy
Intel® Graphics Driver często zadawane pytania

Strony internetowe producentów komputerów

Pomoc techniczna dla systemu Windows 7* – często zadawane pytaniaTen plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.