Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla systemu Windows 7* — wersja końcowa

15590
1/23/2020

Wprowadzenie

Instaluje sterowniki karty sieciowej firmy Intel® dla systemu Windows 7*. – Wersja końcowa

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 7, 64-bit*, Windows 7 family*
  • Rozmiar: 49.1 MB
  • SHA1: C82C5E12225B45359A6FAC59F6B20790A92A9614
  • Windows 7, 32-bit*, Windows 7 family*
  • Rozmiar: 43 MB
  • SHA1: D39962882ADC2F95873D3A6CD1F2D849EB6AD784

Szczegółowy opis

Starsze pliki do pobrania

Starsze pakiety pobierania PRODC32 i PRODC64 zapewniają obsługę PROSet, sterowników, ANS, FCoE i DCB dla systemu Windows 7* i Windows Server 2008 R2*.

Standardowe narzędzia Webpack zapewniają Intel® PROSet obsługę systemów operacyjnych Windows 8.1*, Windows Server 2012*, Windows Server 2012 R2*, Windows® 10, Windows Server 2016* lub nowszych obsługiwanych systemów operacyjnych.

Uwaga: Nowa obsługa sprzętu ani nowe funkcje nie zostaną dodane do starszych pakietów plików do pobrania.

Przegląd

Ten plik do pobrania zawiera sterowniki Intel® Ethernet sieci i oprogramowanie dla systemu Windows 7*.

Który plik należy pobrać?

Uwaga: karty 10 GbE są obsługiwane tylko przez sterowniki 64-bitowe:

  • PROZł32.exe dla wersji 32-bitowej (x86) systemu Windows*
  • PRODex64.exe dla wersji 64-bitowej (x64) systemu Windows

Jak korzystać z tego pliku do pobrania

Pobierz samoekstrapujące się archiwum i uruchom je. Rozpakuje pliki do katalogu tymczasowego, uruchomi kreatora instalacji i usunie pliki tymczasowe po ukończeniu instalacji. Wszystkie pliki językowe są osadzone w tym archiwum. Nie ma potrzeby pobierania dodatkowego pakietu języków.

Zapoznaj się z informacjami o readme , jeśli chcesz rozpakować pliki bez instalacji.

To oprogramowanie może mieć również zastosowanie do kontrolerów Intel® Ethernet. Pomoc techniczną dla wbudowanych połączeń sieciowych zapewnia producent systemu lub płyty głównej.

Informacje o sterownikach firmy Intel®

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogło zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.